Trénersko-metodická komisia

logo_stuobeztextu_13016. 03. 2015VV STÚ na svojom riadnom zasadnutí dňa 14. februára 2015 schválil zloženie Trénersko-metodickej komisie:

Michal Varga, predseda
Mária Kuriačková, člen
Milan Slovák, člen


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur