Trénerská komisia STÚ

logo_stuobeztextu_13010. 02. 2017TRÉNERSKÁ KOMISIA STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017:

Gregor Fotul - predseda
Mária Kuriačková - člen
Svetlana Lipárová - člen
Mário Ponek - člen
Milan Slovák - člen
Lenka Stanková - člen
Michal Varga - člen
World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur