Komisia rozhodcov STÚ

logo_stuobeztextu_13010. 02. 2017

 

KOMISIA ROZHODCOV STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017:

Milan Slovák- predseda
Marián Czina - člen
Anikó Ozoráková - člen
Daniel Paľa - člen
Elena Stanková - člen
Zuzana Szabóová - člen

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur