Kom. mládeže a rozvoja triatlonu

logo_stuobeztextu_13010. 02. 2017KOMISIA MLÁDEŽE A ROZVOJA TRIATLONU STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu schváleného predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017 a doplnené na zasadnutí VV STÚ dňa 11. marca:

Milan Celerin - predseda
Tomáš Jurkovič - člen
Mária Kuriačková - člen (11. 03.)
Ján Roziak - člen (11. 03.)World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur