Marketingovo - ekonomická komisia STÚ

logo_stuobeztextu_130MARKETINGOVO-EKONOMICKÁ KOMISIA STÚ - zloženie komisie bolo schválené na základe návrhu predsedu komisie, člena VV STÚ dňa 4. februára 2017 a doplnené na zasadnutí VV STÚ dňa 11. marca:


Peter Králik - predseda
Peter Dobiaš - člen
Jozef Jurášek - člen
Peter Paľa - člen
Soňa Minarovičová - člen (od 11. 03. 2017 - písomne sa vzdala členstva 19. 07. 2018)

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur