STÚ má od 1. 12. opäť obsadenú pozíciu GS

logo_stuobeztextu_130

Od dnešného dňa v pozícii generálneho sekretára pôsobí Peter Dobiaš. V 29 ročnej histórii Slovenskej triatlonovej únie je ešte len druhým generálnym sekretárom. Od 5. februára 2017 až do

30. novembra 2017 STÚ nemala obsadenú túto najdôležitejšiu výkonnú funkciu. 

Funkcia sekretára STÚ bola obsadená postupne - Tibor Löw, Mária Hatiarová, Anna Pappová

24 rokov 4 mesiace a 4 dni vo funkcii generálneho sekretára pôsobil Jozef Jurášek (1. október 1993 - 4. február 2017 - abdikácia na zasadnutí VV STÚ).

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur