VÝKONNÝ VÝBOR STÚ

logostu_175_www05. 12. 2010: Uverejňujeme aktualizované zloženie VÝKONNÉHO VÝBORU STÚ - po abdikácii prezidenta STÚ Antona Ihringa na post prezidenta, ale aj člena VV STÚ. Novým prezidentom sa stal František Bernáth, ku kooptácii deviateho člena neprišlo. VV STÚ od 20. 11. 2010 bude do najbližšej volebnej konferencie dva roky pracovať v osemčlennom zložení.


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur