VÝKONNÝ VÝBOR STÚ

Uverejňujeme aktualizovaný 
VÝKONNÝ VÝBOR SLOVENSKEJ TRIATLONOVEJ ÚNIE
k 01. 06. 2007
VÝKONNÝ VÝBOR


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur