• Home
  • Smernice a ďalšie dokumenty

Smernica STÚ - Zápisnice

logo_stuobeztextu_130VV STÚ na zasadnutí formou per rollam schválil interný predpis - Smernicu STÚ o zápisniciach z rokovaní najvyššieho orgánu Únie (Konferencia STÚ), najvyššieho výkonného orgánu Únie a kontrolného orgánu Únie.

Smernica STÚ: 
Zápisnice


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur