Smernica STÚ - ÚTM

 logo_stuobeztextu_13003. 02. 2014Uverejňujeme SMERNICU STÚ:

SMERNICA STÚ pre ÚTVARY TALENTOVANEJ MLÁDEŽE.

Pre rok 2014 STÚ eviduje tri kluby: ŠK ATÓM Levice, REALIZ sport team Bratislava a ŠBR Piešťany.

V návrhu pre zaradenie "schvaľovaných športovcov" zatiaľ registrujeme: Lýdia Drahovská, Tadeáš Drahovský, Ondrej Dubaj, Ivana Kuriačková, Ema Petrovičová, Marek Smetana a Matúš Verbovský

Smernica STÚ pre CTM

logo_stuobeztextu_13010. 07. 2013


Uverejňujeme Smernicu Slovenskej triatlonovej únie pre Útvary talentovanej mládeže - Centrá talentovanej mládeže (CTM): SMERNICA  

SMERNICA ÚTM

logostu_175_www20. 03. 2012: Uverejňujeme SMERNICU CENTIER TALENTOVANEJ MLÁDEŽE (Útvary talentovanej mládeže)

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur