SMERNICA ÚTM

06. 03. 2011: Uverejňujeme SMERNICU CENTIER TALENTOVANEJ MLÁDEŽE (Útvary talentovanej mládeže)

SMERNICA ÚTM

03. 02. 2010: Uverejňujeme SMERNICU CENTIER TALENTOVANEJ MLÁDEŽE (ÚTM)


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur